دستگاه دایکات

دستگاه دایکات چیست همراه با معرفی انواع دایکات از جمله دستگاه‌های مهم در صنعت کارتن سازی، دستگاه‌های دایکات هستند. این دستگاه با نام تیغ و قالب نیز در بازار شناخته شده و در مرحله برش‌کاری ورق‌های کارتن در ابعاد مورد نظر مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به ضرورت استفاده از دستگاه دایکات در تولید […]