دایکات در ساختار کارتن و جعبه ؛ 

دستگاه دایکات به عنوان یک دستگاه مهم در تولید جعبه سازی و کارتن شناخته می شود. در حقیقت این دستگاه نیاز به هر نوع شابلون و قیچی را از بین می برد همچنین دستگاه های دایکات از ویژگی هایی نظیر دقت و سرعت بسیار زیاد در برش برخوردار هستند. وجود این قابلیت ها باعث صرفه جویی در زمان و هزینه ها می شود.

نمونه جعبه های دایکاتیی